Suomi

R-Stones®

 R-Stone 023

 R-Stone 022

 R-Stone 003N

 R-Stone 003

Oheiset värit varastomalleja. Saatavana mattapintaisena ja poltettuna. Kiville tehty pakkaustestaus sekä tartuntapotentiaali testaus. Muut kivet tilauksesta

TIETOA LUONNONKIVITUOTTEIDEN TOIMITUKSISTA

Luonnonmateriaaleille, kuten eri kivilajeille, on tyypillistä värien, kuvioinnin ja pintarakenteen vaihtelut. Siksi esiteltyjä kivimalleja on tarkasteltava yleisinä näytteinä kivilajin ominaisuuksista ja ulkonäöstä.

Valittu kiviaines myydään edellyttäen, että väri ja olemus voivat vaihdella, mikä on alkuperäiselle kiviainekselle tavanomaista. Absoluuttista yhdennäköisyyttä ei voida taata. Edellä mainituista syistä luonnonmateriaalien värivaihtelut ja raekoon vaihtelu eivät ole reklamaation aihe. R-Group Finland Oy suosittelee laattojen lajittelemista ennen asennustyöhön ryhtymistä. Mahdollinen reklamaatio tuotteista on tehtävä ennen asennusta.