Suomi

RPK-N2, RPK-E2 Pilarikengät

Pilarikengät ovat kiinnitysosia, joilla tehdään taivutusjäykkiä elementtipilareiden liitoksia. Pilarille tulevat rasitukset siirretään kenkien, ankkuripulttien ja saumavalujen välityksellä liittyvälle rakenteelle, esim. perustukselle.

Pilari on mahdollista säätää pystysuoraan oikeaan korkeusasemaan. Pilarin ja liittyvän rakenteen väliin jäävä sauma valetaan mahdollisimman pian umpeen asennuksen jälkeen.  Saumavalun jälkeen rakenne toimii samoin kuin teräsbetonipoikkileikkaus.